SIEP-FEAC

2014/2015rako SIEP-FEAC GAIREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE TEMAS SIEP-FEAC 2014/15

 

SIEP-FEAC son las iniciales de “ Sendi-irakaslegoa: elkar partekatuz” “ Familia-Escuela : Acción compartida” una propuesta para fomentar la colaboración entre la familia y la escuela. Un foro donde docentes y familias opinan y escuchan, donde todos aprenden de todos, en pequeños grupos y por etapas: Infantil, Primaria y Secundaria

Nosotros, los que formamos la comunidad educativa del colegio, pensamos que la familia y la escuela son y deben seguir siendo los agentes educadores más influyentes en el niño, porque el éxito de la educación radica en la coherencia de criterios educativos entre los diferentes agentes y estos encuentros SIEP-FEAC permiten a unos y a otros dialogar, conocerse y llegar a acuerdos respecto a cómo ha de ser esa educación.

 

SIEP-FEAC  hitzak“ sendi-irakaslegoa: elkar partekatuz” “ Familia-Escuela : Acción compartida” egitasmoaren inizialak hartzen ditu, eta familiaren eta ikastetxearen arteko lankidetza sustatzea du helburu. Eztabaidagune horretan irakasleek eta sendiek beren iritziak eman, elkarri entzun eta guztiek elkarrengandik ikasten dute

Guk, ikastetxeko heziketa taldea osatzen dugunok , Familia eta eskola hezitzailerik eragarrienak direla eta izaten jarraitu behar dutela uste dugu, hezkuntzaren arrakasta, hezitzaile ezberdinen arteko irizpideen koherentzia datzalako eta SIEP-FEAC topaketek eskaintzen digutena :elkar ezagutzeko eta heziketak nolakoak izan behar diren eztabaidatu eta adostasuna lortzeko bide egokia delako.

 

1.ELKARTZEA

ENCUENTRO 1

29/10/14

Ikasurte Berria. Berriro hastera? Ikasurte honetarako helburu eta erronka berriaz proposatuz

Nuevo curso. ¿Volver a empezar? Planteándonos objetivos y retos para este año.

 

 

2.ELKARTZEA

ENCUENTRO 2

17/12/14

Indibidualismoaren aurkako borroka

Guerra al individulaismo

 

3. ELKARTZEA

ENCUENTRO 3

11/02/15

Hitzaldia

Conferencia

4. ELKARTZEA

ENCUENTRO 4

25/03/15

Gatazkak zer dira. Zergatik gertatzen dira? Gatazkei aurre egiteko estrategiak

Conflictos. ¿Qué son? ¿Por qué se dan?

Estrategias para afrontarlos

5. ELKARTZEA

ENCUENTRO 5

06/05/15

Elikadura: Nahasteak. Nola prebenitu? Nola antzeman? Nola jokatu?

Alimentación: Transtornos. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo detectar? ¿Cómo actuar?